Čo je coaching?

Home
Externý coaching
External coaching

Náš partner pre

2%

ProNatal.sk

Pridajte sa aj vy!

 

Coaching (koučing) je osvedčená metóda prípravy riadiacich pracovníkov, obvykle stredného a vysokého manažmentu.

  • "to coach" pojem, ktorý pochádza z angličtiny a okrem iných významov znamená neustále sa pripravovať

  • Coach (kouč) najčastejšie poznáme zo športového prostredia, ale čoraz  častejšie sa udomácňuje v personálnom rozvoji manažérov

  • Manažér v koučovacom procese je riadiaci pracovník, ktorý vstupuje dobrovoľne do spolupráce s koučom s cieľom zdokonaliť sa a naučiť sa riešiť problémy

  • Stretávame sa i s pojmom "coaching podriadeného" - i keď sa v tomto zmysle jedná skôr o tútorstvo, či mentoring alebo aj TOJ - Training on the Job.

  • Často sa kouči "vyhraňujú" v smeroch tzv. Life coaching (životné ciele) alebo Executive coaching (pracovné zručnosti a ciele)- osobne zastávame názor, podporený niekoľkoročnými skúsenosťami, že Optimálny koučing je zrejme v udržaní balansu medzi oboma. 

  • Tento prístup sa objavuje u niektorých autorov ako tzv. holistický (celostný) alebo aj "well-ballanced"

 

Naši klienti


©  Roland Wagner, 1999-2009

Webmaster e-mail: info (a) coach . sk