Kto je coach?

Home
Kouči

Náš partner pre

2%

ProNatal.sk

Pridajte sa aj vy!

 

Coach (kouč) je obvykle profesionál v oblasti práce s ľuďmi, ktorý má sám manažérsku skúsenosť.

Kouč je nezávislý, nestranný, podporuje, trénuje, sprevádza a poskytuje nezávislú spätnú väzbu manažérovi.

Externý kouč obvykle nie je zamestnancom firmy, pre ktorej manažérov pracuje.

Kouč by sa mal naďalej vzdelávať a pracovať pod supervíziou. Pri koučovaní musí počítať s tým, že jeho práca je objednávateľom kontrolovaná a výsledky budú monitorované.

Príklady odborného zázemia:


  • pedagóg

  • andragóg

  • psychológ

  • sociálny pracovník

  • sociológ

  • lekár

  • technik s pedagogickým cítením

  • ktokoľvek, kto dokáže sprevádzať manažéra na ceste k úspechu, má za sebou niekoľkoročnú vlastnú manažérsku skúsenosť a má dôveru koučovaného - sme však toho názoru, že by mal mať aspoň minimálne psychologické vzdelanie a v prípade potreby klienta vedieť distribuovať k odborníkovi

Naši klienti


©  Roland Wagner, 1999-2009

Webmaster e-mail: info (a) coach . sk