Kouči

Home
Up

Náš partner pre

2%

ProNatal.sk

Pridajte sa aj vy!

Mgr. Roland Wagner

Pracuje ako kouč a kariérny poradca 

Po absolvovaní štúdia na SPŠ Stavebnej a nadstavbového štúdia na Strednej pedagogickej škole vyštudoval Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, smer Špeciálna a liečebná pedagogika (Vychovávateľstvo pre OVOS), Sociálna práca a Učiteľstvo nemeckého jazyka. Od roku 1988 pracoval s ľuďmi zdravými i postihnutými, ako vychovávateľ na SOU pre sluchovo postihnutých, liečebný pedagóg na Detskej klinike IVZ, sociálny pracovník, vedúci oddelenia sociálnej práce, zástupca riaditeľa a neskôr externý supervízor sociálnych pracovníkov v Ústave prof. Karola Matulaya pre deti a mládež s mentálnym postihnutím, externý učiteľ na PdF UK. Spolupodielal sa na vzniku a rozbehu niekoľkých odborných projektov: Úsek včasnej diagnostiky a terapie detí, Úsek sociálnej práce v ÚpKM, Rada pre minimálne štandardy v sociálnej práci pri MPSVaR SR, Nadácia „TU SME“, OZ Návrat, OZ Pro Natal, nadácia SOCIA a iné.

Počas štúdia i praxe absolvoval i viedol mnohé tréningy, výcviky a kurzy v sociálno-psychologickej, psychoterapeutickej oblasti i vo sfére rozvoja manažérskych zručností.

V rokoch 1995-1999 pracoval ako tréner a manažér ľudských zdrojov vo firme IKEA Bratislava s.r.o. Od mája 1999  pôsobí ako externý kouč vo Volkswagen Slovakia a.s. a od júna 2007 i v Škoda Auto Mladá Boleslav. Zaoberá sa najmä oblasťami výberu, riadenia a rozvoja ľudských zdrojov v komerčnej i nekomerčnej sfére a poradenstvom.

Mgr. Oto Kovarik

Vyštudoval Pedagogickú fakultu UK v Bratislave, odbor sociálna práca. Počas štúdií pôsobil 18 mesiacov v Spojených štátoch amerických, kde mal možnosť zúčastniť sa výmenného medzinárodného programu pre slovenských študentov humanitných vied a pracovníkov pomáhajúcich profesií. Jeho klientelu tvorili mentálne postihnutí občania, ktorým poskytoval služby ako Community Training Specialist. Absolventským nástupným miestom sa mu stala Psychiatrická klinika Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny (SPAM) Ružinovskej nemocnice, kde pracoval ako sociálny pracovník. Jeho úlohou bolo zvyšovanie kvality života duševne chorých ľudí a to najmä sociálnou integráciou tejto často odmietanej skupiny obyvateľstva. Od 1. 11. 2000 pôsobí  ako externý coach v závode Volkswagen Slovakia a.s.

 

Naši klienti


©  Roland Wagner, 1999-2009

Webmaster e-mail: info (a) coach . sk